Ayaphokoka amazwi ovelwano ngokubhubha kukaNjingalwazi Pepeta

UNjingalwazi Lungile Pepeta ubhubhe ngoLwesihlanu UMFANEKISO: FACEBOOK

AYAPHOKOKA amazwi ovelwano emva kokubhubha kukaNjingalwazi Lungile Pepeta, ugqirha owaziwayo kunyango lwezifo zentliziyo ebantwaneni.

 

UPepeta, obeyingqonyela kwicandelo lobunzululwazi kwezempilo eNelson Mandela University (NMU), ubhubhele kwisibhedlele saseBhayi ngoLwesihlanu. Iingxelo zibike ukuba lo gqirha ubhubhe ngenxa yeCovid-19.

 

Uninzi lukuchaze njengelahleko ukubhubha kukaPepeta. Ingqonyela yaseNMU uNjingalwazi Sibongile Muthwa uthi ukubhubha kukaPepeta ayolahleko nje kule yunivesithi, elungiselela ukuphehlelela isikolo sezobugqirha, koko kwiNelson Mandela Metro, iMpuma Koloni kanakwilizwe liphela.

 

“Njengogqirha wentliziyo yabantwana owaziwayo, ebenamava agqithisileyo ekusebenzisaneni nabakhimkhanyo kwezempilo kwanakwimfundo enomsila. Kutshanje uncedise kwinyathelo leyunivesithi lokusabela kwiCovid-19 ukusuka apha ngaphakathi ukuya eluntwini,” utshilo uMuthwa.

 

Ukuzinikela kwakhe kwimpilo kawonkewonke kubonakale ngethuba esebenza njengeBambela Ngqonyela kwisibhedlele iDora Nginza, utshilo uMuthwa.

UPepeta uqale ukusebenza eNMU kweyoMqungu 2017 ngethuba umbono wokusungulwa kwesikolo sezobugqirha kule yunivesithi wawukhula ngokukhula.

 

Inkulubaphathiswa uOscar Mabuyane iveze ukuba ebegqiba kuthetha noPepeta, wavakalisa ukuba uchacha ngcono esithi ufuna ukubuyela kusapho lwakhe kwanoogxa bakhe ukuze aqhubeke nokusindisa abantu.

 

“Ukubhubha kwakhe ngesaquphe kuza ngexesha apho ebeyinxalenye neqela leengcaphephe lamalungu alishumi elinesihlanu acebisa urhulumente ephondo kwiCovid-19,” utshilo uMabuyane esithi zezi ngcaphephe eziquka uNjingalwazi Pepeta ezibangele ukuba iphondo libenabantu abakwi-92% abaphilileyo kwiCovid-19.

 

Isithethi sezempilo ephondweni uSizwe Kupelo ubhale kuFacebook wakhe esithi: “Ixhelekile intliziyo yam, uGqirha Lungile Pepeta ubeyincutshe kunyango lwentliziyo yabantwana kweli phondo.

 

“Wabangowokuqala ngqa, ukubayingqanga-ngqwili kunyango lweentliziyo ebantwaneni de kwabakukuphela kwakhe kuRhulumente wePhondo esebenzela eBhayi.

Iminyaka emide ukusuka ngo2005 ukuya ku2016 abantwana abakhathazwa zizigulo zentliziyo kwizibhendlele zikarhulumente bebethunyelwa kuye.”

 

“Sishiywe yingqwayi-ngqwayi kaGqirha, indoda ebinoncumo, soloko ikulungele ukuphokozela ulwazi olunzulu ngempilo yomntu ngalo (lonke) ixesha,” kubhale uKupelo.