Ayikaveli inkosikazi eyaduka isiya eKlinikhi

Sele iyiveki edukile owasetyhini ogama lingu Yonelisa Mbulawa emva kokuba engazange abuyele kowabo ngethuba wayeye eKlinikhi.

UMbulawa uchazwe lusapho lwakhe kwisikhululo samapolisa ngomhla wama-22 kwiveki ephelileyo emva kokubonwa engade angene emnyango.

Ngokwengxelo ephuma kuCaptain Ursula Reolofse ithi, uMbulawa umnke ngomhla wama19 emva kwentsimbi yesithoba kusasa kowabo eKroomspruit kumhlaba waseSterkpriut esiya eKlinikhi nongazange abe uphinda uyabonwa de kubengoku.

UMbulawa ngosuku anyamalala ngalo wayenxibe ilokhwe embala ubomvu kwakunye nesilamba esiluhlaza sejini. Uyakhanya ebusweni ngokwebala, akanaso isiqu, ubude bakhe buqikelelwa ku1,68.

UCaptain Roelofse ubongoza nabani na onokubanolwazi malungaa nokunyamalala kuka Yonelisa Mbulawa atsalele isiskhuluo saseSterkspruit okanye kutsalelwe uSgt Vundisa ku 10 111.