Ayisekho intatheli, uMbulelo Sisulu

ObeyiNtatheli uMbulelo Sisulu.

Ayaphokoka amazwi ovelwano namazwi omothuko ngokushiywa ngobeyintatheli enguye noceba uMbulelo Sisulu (44).

USisulu ubhubhe ngoLwesibini kule veki emva kwengulo emfutshane kwisibhedlele saseGqeberha. Le ntatheli yazalelwa kwilali yakuVonqo eDutywa. Ubhubha enguceba weANC phantsi koMasipala uMbhashe, emva kokuphumelela kuLonyulo looRhulumente baseMakhaya obe lubanjwe ngeyeNkanga wonyaka ophelileyo.

USisulu wayenze izifundo zobuNtatheli eGqeberha. Ukhe wabanguye umsasazi kwisikhululo sasekuhlaleni iKhanya FM eseGcuwa. Wabhalela amaphephandaba amaninzi aquka I’solezwe lesiXhosa. Uwabhalele nawesiNgesi, iDaily Sun, De Burger, Move Magazine kwakunye neGroundup.

Ngasemva ushiya unkosikazi wakhe kwakunye nabantwana bakhe. Awakabhengezwa amalungiselelo omngcwabo. Lala ngoxolo Tshawe!