Azaziwa izidumbu ezihlanu eGcuwa

Mihlanu imizimba engaziwayo yabantu abangootata efunyenwe eGcuwa kwiindawo ezahlukeneyo.

Amapolisa ala mmandla abongoza nabani na owadukelwa sisihlobo sakhe ekubeni ayokufanisa kungenjalo baye kwisikhululo samapolisa elokishi yaseMsobomvu.

Ngokwengxelo kaCaptain Siphokazi Mawisa, uphando lwenziwe ukuzama ukufunyanwa kwamalungu osapho lwale mizimba kodwa ibe lilize.

▪︎Owokuqala umzimba, kwafunyanwa amathambo omntu ngaseGcuwa Dam ngoTshazimpuzi ka2021.

Owesibini umzimba wafunyanwa ngaseHighway Lodge ngeyeThupha ka2021

▪︎Omnye ngowotata osele ekhulile noqikelelwa kuma70 eminyaka ubudala. Yena wafunyanwa esaphila kodwa ebonakala ukuba uyagula nowaye wabalekiselwa esibhedlele ngabahlali, nowathi wabhubha engakazichazi ukuba ngubani waphi.

▪︎ Owesine wafunyanwa ngakwifemu endala yakwaPEP ngenyanga yeNkanga 2021, nowabhubha emva kokutshayiswa yimoto eyayisiya ngakuCentane.

▪︎Owesihlanu unama28 eminyaka ubudala, watshayiswa yimoto kuhola wendlela uN2 kude kufuphi nelali yaseBlueSky ngeentsuku zeziyunguma kuDisemba ku2021.

Kuvulwe uphando ngamapolisa aseMsobomvu. Kuyabongozwa onesihlobo esadukayo nonokuncedisa ekufaniseni le mizimba yala madoda, atsalele uCaptain Ndingaye wabecuphi baseMsobomvu eGcuwa.