Babanjiwe ababhaqwe benenyama yegusha

Bathathu abarhanelwa ababanjiweyo ngamapolisa aseZwelitsha eQonce emva kokuba bebhaqwe benenyama yeegusha ezingapha kwamashumi amathandathu anesibhozo nesele zixheliwe.

Oku kulandela emva kwekhwelo elihlatywe ngabahlali kumapolisa kuba bekrokrela nto. Abarhanelwa baphakathi kwamashumi amane ananye ukuya kumashumi amane anesixhenxe eminyaka ubudala, babanjwe ngoLwesibini eZone 10 eZwelitsha.

Ingxelo ephuma kwisithethi samapolisa ala mmandla, uKapteni Siphokazi Mawisa, ithi abarhanelwa bafunyenwe beneegusha ezilishumi ezixheliweyo, ishumi elinesixhenxe leentloko ezinamafele egusha kwakunye namanqina angamashumi amathandathu anesibhozo.

UMawisa uthi ezisixhenxe iigusha azikafumaneki kwinani ebelilahlekile, amapolisa asaphanda.

Uthi ngokophando kuvakala ukuba ezi gusha zibiwe kwilali yaseTamara ekuqaleni kwale nyanga.

Le nyama kwakunye namafele anikezelwe kumnikazi wazo ngamapolisa.

INkumanda kumapolisa aseQonce, uBrigadier Luntu Ngubelanga, uqhwabele izandla abahlali abancedisene namapolisa ekulweni ezi zenzo zokubiwa kwemfuyo. “Asizokuphumla, siza kuqinisekisa ukuba izenzo zokubiwa kwemfuyo kulo mmandla ziyaphela.”

Abarhanelwa babekwe ityala lokuba imfuyo. Baza kuvela kwinkundla yamatyala eZwelitsha malunga neli tyala.