Babanjiwe oonqevu baseBhayi abangcungcuthekisa abahlali

Kubanjwe abarhanelwa ababini abaphuma kwiqela lemigulukudu laseBhayi, elithe gqolo ukugqugqisa ummandla womntla waseBhayi.

Ngokweegxelo eziphuma kwisithethi samapolisa ala mmandla uPricilla Naidu zithi, esi sibini sehlike nje kwimoto sabe sesithulula ngeembumbulu kumadoda amane ebezimele ngakwidonga leeflethi eShauderville ngomhla wesithathu xa bekuqala le nyanga sikuyo emveni kwentsimbi yesibhozo nabathe babaleka emva koko.

Omnye kwabo bebesazimele ngakweli donga uye wadutyulwa kwingalo yakhe yasekunene. Omnye wabarhanelwa kwesi sibini uyaziwa ngaba bangamaxhoba.

Ngosuku olulandelayo umhla wesine iqela elijongene nokubamba iqela lemigulukudu liye lambamba umrhanelwa onamashumi amabini ananye ngeminyaka ubudala eGelvandale.

Lo unamashumi amabini ananye unxulumaniswa kwanelinye ityala lokuzama ukubulala ebelenzeke ngomhla weshumi elinesibhozo kuDisemba esimshiya ngasemva u2015 kwaseGelvandale eBhayi. Uyavela kusasa namhlanje.

Lo wadubula indoda enamshumi amabini anesine ubudala ngethuba izilele kwityotyombe layo ngethuba igqobhozela imbumbulu leyo kwityotyombe elo neyachanwa emqolo eFerdinand.

Le ndoda iye yabhubhela kwisibhedlele saseLivingstone kwaseBhayi, uzakuvela ezinkundleni kusasa namhlanje ngetyala ajongene nalo lokubulala.

Ukanti kwesinye isiganeko, esikwachaphazela eli qela lemigulukudu, ngojongene netyala lokuzama ukubulala nonamashumi amathathu eminyaka ubudala ozakuvela kwakhona ngomhla wesibhozo kuLwesihlanu esijonge kuye eyokufaka isicelo sebheyile.

Lo mrhanelwa bevelile ngomhla wamashumi amathathu kwinyanga ephelileyo uDisemba nelamiselwa lo Lwesihlanu elo tyala.