Babanjwe beneziyobisi kuCentane

Kubanjwe abarhanelwa abane ngokufunyanwa beneziyobisi eziziindidi ezahlukeneyo iTiki kwakunye neMandrax, bebanjwa ngamapolisa akuCentane ngoMgqibelo.

UKapteni Jackson Manatha uthe, omnye kwaba barhanelwa ubhaqwe enompu ongekho mthethweni kuye. Aba barhanelwa ngamadoda, kunye nomnye wasetyhini, bonke baphakathi kweshumi elinesixhenxe ukuya kumashumi amabini anesithathu ubudala.

Babanjwe ngamapolisa kwilokishi yala dolophu ebizwa ngokuba yiSisonke. Kulindeleke ukuba bavele phambi kweenkundla zamatyala akuCentane kusasa nje, bajongene namatyala okubaneziyobisi kwanokuba nompu ongekho mthethweni.

UManatha ukwadize ukuba kuye kwavalwa iindawo zentselo zantlanu kwakule lokishi.