Babanjwe besiya eMonti oonqevu abaxhomise eGcuwa

CAPTION: Amapolisa aseGcuwa abambe oonqevu emva kokuba kuxhonyiswe e-Extension 6

Amapolisa aseGcuwa abambe avalela oonqevu ababini, kulandela ukubonwa noomabonakude bale mihla ababaphange ngethuba bexhomisa e-Extension 6 eGcuwa.
Isithethi samapolisa aseGcuwa uKapteni Jackson Manatha uthi abanqevu babanjwe xa kanye bebecinga ukuba babhungcile kwilinge lokuxhomisa xhegwazana lithile e-Extension kule dolophu yaseGcuwa. Babanjwe kanye xa besingise eNciba, utshilo uManatha.
 
“Ababarhanelwa kukrokrelwa ukuba baxhomise inkosikazi esele ikhulile e-Extension 6, namhlanje [ngoLwesihlanu]. Bafunyenwe beenomabonakude [plasma] bale mihla abahlanu abaxabisa iR55 000. Bakwafunyenwe benezixhobo zokuqhekeza izindlu,” utshilo uManatha.
 
UManatha uthi imoto ebihamba abanqevu ikhonkxiwe ngamapolisa ukujoja ukuba ingaba ngabanini bayo kusini na. La madoda, akwiminyaka engama-35 nenye enama-45, azakuvela phambi kwenkundla kamantyi waseGcuwa ngoMvulo.