Babhenela kuThixo ngemeko emaxongo eXhorha

Iimvaba ngeemvaba eziphuma eXhorha kwisibhedlele salapho iMadwaleni. Imifanekiso: Ithunyelwe

Emva kweziganeko eziliqela zokugetyengwa kwabasebenzi besibhedlele iMadwaleni eXhorha, ibhunga leetyalike loMzantsi Afrika (South African Council of Churches [SACC]) liye lachukumiseka ngokuthi libambe umthandazo wokuthibaza lo mkhwa.

UMfundisi Nkululo Jonga, weSACC, okwaphuma kwicawe yaseRhabe kwindawo yaseMila eXhorha, uthi eli lixesha lokusondela kuThixo.

“Sibone ukuba kufanelekile sibambe umthandazo, mhlawumbi kungathi kwehle neziganeko zokubulawa kwabasebenzi ngolu hlobo. Inokuba zingaphaya kwesithathu iziganeko zokubulawa kwabasebenzi abangamadoda kwesi sibhedlele, bebhubha ngengozi bengakhange bagule,” utshilo uMfundisi uJonga.

Ezi ziganeko zenzeke kulo sikuwo unyaka, omnye umsebenzi wagetyengelwa kwindlu agxamesa kuyo kule lali logama omnye wahlatywa wabhubha kwindawo yentselo.

Ongumququzeleli walo msitho wokuvalwa konyaka nokwangumsebenzi kwisibhedlele esi uNomthandazo Ntondo uthi yintlungu into eyenzeka kwisibhedlele sabo sokuphulukana kabuhlungu noogxa babo.

“Besikwazi ukuba senze inkonzo yesikhumbuzo yabantu ababini ngexesha elinye apha esibhedlele, kungoko sibone ukuba masishukume nangona nje zingenzeki ngaphakathi esibhedlele iziganeko zokubulawa koogxa bethu. Ezi ziganeko zenzekela ngaphandle kodwa sichaphazeleke njengoko ingabasebenzi bethu aba,” uvale ngelo uNtondo.

abongile.ginya@inl.co.za