Bafunge bamunca iintupha kumngcwabo kaSomlomo

Kumngcwabo kaSomlomo womasipala iRaymond Mhlaba, eBhofolo Umfanekiso: Siyanda Jantjies

Amalungu eANC achasene nobuqhophololo afunge amunca iintupha ngethuba kungcwatywa uSomlomo womasipala iRaymond Mhlaba eBhofolo ngoMgqibelo, esithi azakuqhuba abenyuvulela ubuqhophololo – nto leyo abathi ibangele ukubhubha kukaThozama Njobe.

UNjobe (46) ubhubhe ngomhla weshumi elinesixhenxe kule nyanga emva kokudutyulwa ngeembumbulu ezilishumi elinesithandathu ngaphandle kwekhaya lakhe kwilokishi iNew Town eBhofolo.

Izithethi ebezizimase umngcwabo wakhe kwibala lezemidlalo iZwelitsha, kufuphi nedolophu yaseBhofolo, zimchaze uNjobe ngengetshantliziyo leANC ebelichasene nobuqhophololo futhi lingonqeni ukuthetha phandle xa likholelwa ukuba kukho undonakele kulo mbutho.

Phakathi kweenkokeli ebezizimase lo mngcwabo kuquka ilungu lekomiti ephezulu kwiANC – uFikile Xasa, obesakuba ngunondyebo kulo mbutho – uMathews Phosa, unobhala weANC ephondweni – uOscar Mabuyane, uSomlomo wePalamente yephondo – uNoxolo Kiviet, ukubala nje abambalwa.

UXasa usebenzise iqonga ebelinikiwe ukothulela umnqwazi igalelo likaNjobe esithi ebengumzekelo wenkokeli eyaziyo into ebiyithunyiwe ngumbutho. UXasa uthi amagingxigingxi akhoyo ngoku kwiANC azakusombululeka emva kwenkomfa yenyanga yoMnga kulo nyaka.

Intombi kaNjobe, uNosisi, utyibele umama wakhe esithi ebengumntu onothando futhi ofuna inkqubela ekwakhuthaza ukuzithanda nokuzimela ebantwaneni bakhe.

UMabuyane ubongoze amapolisa ukuba enze konke okusemandleni ukunqakula ababulali bakaNjobe.

Umhlobo kaNjobe, uMandla Makeleni, okwasebenza kwibhunga likamasipala waseRaymond Mhlaba, uthi abazukuyeka ukulwa nobuqhophololo kulo masipala.

“Lo mntu udubule uqabane uNjobe ngeembumbulu ezilishumi elinesithandathu, makayothenga ezinye azokusidubula nathi kuba sizakuqhubeka nokuchasana nobuqhophololo,” utshilo uMakeleni.

UPhosa uthi kuyaxhalabisa ukubulawa kooceba, ekwakhalimela ukunganyamezelani kwiinkokeli zalo mbutho.