Bakhwankqise ilali ababulelene ngenxa yebhiya eNtabankulu

LUSHIYEKE lukhwankqisiwe uluntu lwelali yaseDumsi
kuNtabankulu emva kokusweleka kwabafana abathathu abalwe ngenxa yebhiya
esirhoxweni de bahlabana ngeemela, babulalana.

Lo mlo wenzeke kwindawo yentselo eseDumsi kwimpelaveki
esiphuma kuyo. Ingxelo ithi, igquba labafana belizonwabise kule ndawo yentselo ekuzeni
kusa kwangoCawe. Ingxabano ivele sekusele ibhiya enye etafileni. Ngokwale
ngxelo omnye wamaxhoba ucele ukurhabula, kwakwelinye ixhoba elithe lamalela.

Emva kokwalelwa, umfi uyithathe ngolunya le bhiya
warhabula, ze lowo ebemalela wakhupha imela wamhlaba, nto leyo ikhokelele kumlo
nempalalo gazi. Le ngxelo iqhuba ithi, abahlobo beli xhoba lokuqala bavuke
umnyele balanda ekhondweni lalowo umhlabileyo, obesehambile noogxa bakhe
esirhoxweni, bamfumana ekunye nabo, kwahlatywana de kwabhubha isibini.

Isithethi samapolisa kuNtabankulu uKhapteyni
Mlungisi Matidane uthi amaxhoba aphakathi kweminyaka engama shumi amabini
namashumi amabini anesithandathu. Ukwathe amapolisa abambe avalela abarhanelwa
ababini, nekulindeleke ukuba bavele enkundleni kungekudala. Amapolisa asaqhuba
uphando, ngelizingela abanye abachaphazelekayo.

Isihlobo selinye lamaxhoba sithi, “Linyumnyezi
lendyikityha yokuva esingazange siyibone apha elalini ngaphambili. Asikakholelwa
ukuba sivuke kunezidumbu ezintathu ezifele utywala nje kuphela. Ingathi
kushwatyuliwe, zange kwabanje.”

Omnye umhlali naye ongafunanga kuchazwa uthe “Lishwangusha
into yokubanempalalo gazi engaka kwiiyure nje ezimbalwa.” Ukwathe, iDumsi
idinga abefundisi ababethandaza ngenene nangenyaniso.