Balishumi elinesihlanu ababanjiweyo ngezityholo ezinxulumene namatyala okubulala eFort Hare

Abarhanelwa abalishumi elinesihlanu (15) ababanjwe malunga namatyala okubulala kunye nokuzama ukubulala kwiYunivesithi yaseFort Hare (UFH) kulindeleke bavele enkundleni ngoLwesibini eMpuma Koloni.

Oku kwenza ukuba inani labo babanjiweyo kula matyala okubulala libe ngabarhanelwa abangamashumi amabini anesihlanu (25).

Isithethi samapolisa uBrigadiya Athlenda Mathe uthi abarhanelwa abalishumi elinesihlanu (15) bajongene namatyala amaninzi obuqhophololo, urhwaphilizo, ukuxhwila, ukubulala kunye nokuzama ukubulala.

Kulindeleke ukuba bavele okokuqala enkundleni ngoLwesibini umhla wesibini kuTshazimpuzi ka2024 kwinkundla kamantyi yaseDimbaza eMpuma Koloni.

UMkomishinala wamaPolisa kuzwelonke, uNjengele Fannie Masemola uthi igqiza lizakuqhuba lisenza umsebenzi walo ngaphandle koloyiko okanye umkhethe.

“Iqela belisebenza nzima liphanda ukuba ngubani ongunobangela wobuqhophololo, urhwaphilizo nokubulawa kwabantu kule yunivesithi. Baza kuqhubeka nophando nokuzingela abo bafunyenwe benesandla kulo naluphi na ulwaphulo-mthetho.

“Injongo yethu kukuzisa enkundleni ityala elibambekayo elinabo bonke ubungqina obuqokelelwe liqela,” utshilo uNjengele Masemola.

UMphathiswa wamaPolisa uNjengele Bheki Cele kunye noMkomishinala wamaPolisa kuzwelonke uNjengele Fannie Masemola kulindeleke ukuba bavele enkundleni ngoLwesibini xa bevela abarhanelwa.