Bancoma uWillies Mchunu ngesakhono

Unobhala wombutho iANC KwaZulu Natal uSuper Zuma uthe, obesabuka ngumphathiswa wezothutho uWillies Mchunu usifanele isikhundla sokuba yiNkulumbuso abekwe kuso kuba akanalo nechaphaza.

Oku kulandela emveni kokuba kwehle obeyinkulumbuso yela phondo uSenzo Mchunu kuMvulo wale veki siyishiyayo, emva kokufumana uxinzelelo kwiANC.

Ukulahla kukaSenzo kulandela indibano yeANC kwela phondo ebibanjwe kwiveki ephelileyo.