Baphazamise izifundo abafundi baseCPUT

Abafundi baseCPUT beme phandle emva kokuphazanyiswa kwezifundo Umfanekiso: Twitter / Velani Ludidi

Kugxekiwe ukuphazanyiswa kwezifundo eCape Peninsula University of Technology (CPUT) kwinto echazwe ‘njengobundlobongela obuphenjelelwa ziindlavini ezithile ngeenjongo zokumisa imfundo!’

Kuye kwanyanzeleka ukuba bakhutshwe kumagumbi wokufunda abafundi besi sikolo izolo emva kokuba abamele abafundi, iSRC kwikhampasi yaseDistrict Six, iphazamise izifundo.

ISRC ibifuna ukuba kulungiselelwe amakhulu wabafundi abadinga indawo yokuhlala. Usihlalo weSRC eDistrict Six, uTumiso Mfisa, uthe bangama-30 kuphela abafundi abafumene indawo kwabo bangama-350 abafike ngempelaveki.

“Abo bafundi basalala kwisenta yabafundi,” utshilo uMfisa.

Uthyola abaphathi baseCPUT ngokungafuni ukuxoxa nabafundi nangokucebisa abo bangekafumani iindawo ukuba bagoduke.

Isithethi saseCPUT, uLauren Kansley, uthe aba bafundi baphazamisa izifundo ngabaqhankqalazi abafike sele kubhalisiwe nekungokunje abazama ukufumana indawo kuqala. Uthe isikolo asinakuyinyamezela lo nto.

“Ndinolwazi ngokuphazanyiswa kwezifundo kwindawo yezoshishino kwikhampasi yaseDistrict Six,” utshilo.

Abemicimbi yezabafundi eCPUT bathe sele kufunelwe i33% yabafundi abangama-35 000 indawo zokuhlala. “Sifunela indawo zokuhlala abo bafake kuqala izicelo. Asinakuhlalisa abafundi abafake izicelo emva kwexesha okanye abangazifakanga nangona sizimisele ukubanceda ukuba zikhona iibhedi,” batshilo kwisibhengezo.

Bathe iCPUT ikwiphulo lokuphuhlisa iindawo zokuhlala ezimbini ezinkulu – iFreedom Square eseBellville neSt Peters eseKapa ezizakuxabisa iR35-million.

UKansley uthe aba bafundi yinxalenye yabo banamatyala amakhulu. Ucebise ukuba batyikitye iifomu ezivuma ityala bazithumele kule email studentaccounts@cput.ac.za