Baphefumla ngentetho kaMasualle

Nosandi Mawe waseMonti: “Ndinqwenela ukuba iNkulumbuso ikhawulelane nabafundi, athethane neeyunivesithi ezifana neWSU kwakunye neFort Hare ekubeni bayeke ukusoloko bethenjiswa kuthiwe bakuluhlu oluxhonywe edongeni (waiting list) lwabantu abathathiweyo. Ukuba ungavele uxelelwe kwangethuba ukuba awuthathwanga ukwazi ukuzama kwelinye icala. Abaninzi baphela sele bengafundi.”

Kule ntetho, uMasualle uzakugxila kwizinto ezenziwe ngurhulumente wephondo kwanezo zisezakwenziwa.

Intatheli yephephandaba I’solezwe uAbongile Ginya uthethe nabahlali baseBuffalo City malunga nabakulindeleyo kule ntetho, logama uSiyanda Jantjies ethe wathatha imifanekiso.