Basafuna iimpendulo abazali baseNyobeni

USiyakwamkela Ndevu, ongumnikazi wendawo yentselo iEnyobeni, eyabulala abantwana abangamashumi amabini ananye kwinyanga yeSilimela, uza kubuyela kuLwesihlanu weveki ezayo kwakhona kwinkundla yamatyala aseMonti.

Ngolu suku lomhla wesibini kweyoMsintsi, kuza kube kulungiselelwa ukuqala kokuxoxwa kwetyala.

UNdevu, 52, ujongene namatyala afana nokuthengisela utywala abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi18, ukuvumela abasebenzi bathengise utywala kubantwana abangaphantsi kweminyaka eyi18, ekwajongene nelokuthengisa utywala obafunyanwa yilebhu yaseKapa bunobungozi.

UNdevu uvelile okukuqala ngqa kuLwesihlanu weveki ephelileyo eNkundleni.

Amaxhoba abhubhayo, neyayingabantwana bezikolo ezohlukeneyo zaseMonti, babebhiyozela ukugqiba ukubhala iimviwo zabo zaphakathi enyakeni kule thaveni.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seGunyabantu lezoTshutshiso, uLuxolo Tyali, umbuso uthi uNdevu wavumela uXoliswa Duma kwakunye noSivuyile Ngamlana ekubeni bathengise kwaye bathengisele nabantwana abangaphantsi kweminyaka efanelekileyo.

Uvavanyo lotywala okwaselwa ngabantwana Enyobeni kuquka neempahla zabo ziseLebhu eKapa, apho kusaqhutywa khona novavanyo. Kwinyanga ephelileyo ziye zabuya iziphumo nangona kuye kwathiwa azikapheleli kuba kungekagqitywa novavanyo, nezabuya zisolatha ikhemikhali eyimethanol.

Abazali babantwana, bencokola nephephandaba I’solezwe, badiza ukuba abakoneliseki ziziphumo kwaye basafuna iziphumo ezibambekayo nezivakalayo ngokwenkcaza. Oku kubenza abazali bamaxhoba bangaxoli. Abazali bathi nale yetyala bayayibona kodwa abasakufunayo ngunobangela wokufa kwabantwana babo.

UNdevu wanikezwa iimpepha ngamapolisa kwinyanga ephelileyo, mpepha ezo zimyalela ukuba aze avele kwinkundla yaseMonti ngolu suku kwakunye naba basebenzi bakhe babini.

Abasebenzi bona banikwa ithuba lokuba babhatale isohlwayo samawaka amabini umntu emnye xa bengakwazi ukusibhatala baye kwinkundla nabo. IEnyobeni yavalwa ngabasemagunyeni, ayisaqhubi neshishini layo.

UNdevu ungaphandle ngebheyile elindele umhla wesibini wokuvela enkundleni nalapho kuza kube kulungiselelwa ukuqala kwetyala.