Bathandathu abantu ababhubhe phakathi kwaseCofimvaba nakuKomani!

Enye yeemoto ezingqubene kwindlela uR61. UMFANEKISO: DoT

Kusasa nje kubhubhe abantu abathandathu (6) abanye bonzakala ngokumasikizi, ngethuba kungqubana iimoto ezintathu kwindlela uR61 phakathi kwaseCofimvaba naseKomani.

Abanye bebesuka eKomani bejongise eMthatha logama abanye bebesuka eCofimvaba bejonge kuKomani.

Ingxelo ephuma kothethela iSebe lezoThutho noKhuseleko eMpuma Koloni, u-Unathi Binqose ithi, le ngozi yenzeke kusasa namhlanje (Lwesihlanu) emva kwentsimbi yeshumi.

Uthi imoto eyiToyota LVD ebilayishe abantu abahlanu (5) babhubhe bonke, uthi abathathu bathe babhubha kwindawo yexhwayelo, ababini babhubhe xa bengena esibhedlele.

UBinqose uqhube wathi nomqhubi webhaki naye uye wabhubha kwindawo leyo yexhwayelo ukongeza kwisihlanu sababhubhileyo.

Abafumene umonzakalo ngabo bebekwimoto yesithathu kule ngozi iToyota Etios.

Unobangela wale ngozi awukaziwa okwangoku.

Ityala livuliwe eBridge Camp SAPS kwaye uphando luyaqhuba.

Enye yeemoto ezingqubene kwindlela uR61. UMFANEKISO: DoT

Enye yeemoto ezingqubene kwindlela uR61. UMFANEKISO: DoT