Bathi bakruqukile nguZuma

Nangona umhla ibingowokuxolelana, abantu belizwe loMzantsi Afrika izolo, iqela labantu abathile luqhube umngcelele lumemelela ukuba umongameli Jacob Zuma ashiye esikhundleni sakhe.

Imibutho eyahlukileyo equka i-Unite Against Corruption ikhokele olu qhankqalazo kwiindawo ezahlukileyo zelizwe, eziquka iPitoli, eKapa naseRhawutini.

Iingqanga eziquka uZwelinzima Vavi, uBishop Johannes Seoka, unobhala we-Unite Against Corruption uMzizi Cele noTerror Lekota weCope bebekhokele olu qhankqalazo belusuka kwibhulorho iNelson Mandela eRhawutini.

Umyalezo ophamabili walo mngcelele ibikukumemelela ukuba makashiye esikhundleni sakhe umongameli, kulandela utshintsho alenze ngokususa uNhlanhla Nene njengomphathiswa wesebe lezimali efaka uDavid Van Rooyen.

Ethetha namajelo eendaba uVavi uthi, umongameli Zuma ubonakalise ngaphandle kwamathandabuzo ukuba akakwazi kukhokela.

“Isikhokelo sakhe sibonakalisa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba akakwazi kukhokela lo kaZuma, kungoko sisithi makasuke esikhundleni sokongamela ilizwe,” utshilo uVavi.

Lo kaVavi uthi, banqwenela ukubona isikhokelo sonke sorhulumente weli siphume ngaphandle kwepalamente. Ukanti umbutho we-ANC uthi, awuhambisani nako konke oku, kodwa awulikhanyeli ilungelo labantu lokuqhankqalaza.

Othethe egameni lombutho we-ANC uZizi Kodwa uthi: “Abantu banelungelo lokuqhankqalaza, kuba umgaqo siseko owakhokelwa ngumbutho we-ANC uyabavumela ukuba bakwenze oko, ngoko ke asinangxaki, kodwa ukusuka kukamongameli kona asikhuxhasi,” utshilo uKodwa.