Bathi konakele nje nguMongameli Zuma

Imibutho yezopolitiko eyohlukeneyo idibene eChurch Square ePitoli phambi kokuya kwiZakhiwo zoMdibaniso kumngcelele ochasene noMongameli Jacob Zuma UMFANEKISO: OUPA MOKOENA

ILIZWI linye, liqhutywa ngemva lumanyano oluthi makehle esikhundleni uMongameli Jacob Zuma.

Imibutho yezopolitiko ephikisayo kwaneendibanisela ezichasene noZuma, bezingungelene ePitoli ngoLwesithathu kumngcelele omemelela uZuma ukuba ehle esikhundleni.

UMongameli weUDM uBantu Holomisa, uthi bafuna ukubonisa uZuma neANC ukuba lifikile ixesha lokuba ehle esikhundleni uZuma.

“Silapha ukuthumela ilizwi, ukuba konakele. Kunjenje kweli lizwe kungenxa kaZuma. Ngoku, siza kuceba indlela yokuya kumkhupha ePalamente eKapa. Siyaya naKwaZulu Natal, siyokubaxelela ukuba akukho ndawo singaxhaywa kuyo,” kutsho uHolomisa.

UPhumzile Van Damme weDA uthi lo mngcelele awuqhutywa bubuhlanga, koko kukukruquka kwabantu sisikhokelo sikaZuma.

Inkokeli ye-EFF uJulius Malema uthi baqonde ukuba mabangadlali ngexesha labo, base uxwebhu lwezikhalazo “kumntu ongenabudlelwane neencwadi”.

“Sifuna ukukhusela ikamva labantwana bethu. Ukuba kuthiwa sinobuhlanga ngenxa yokuba sifuna uZuma ahambe, siyazingca ngobobuhlanga,” utshilo uMalema.

Ethetha kumbhiyozo wosuku lokuzalwa lweminyaka engamashumi asixhenxe anesihlanu kaZuma, eKliptown eSoweto, ilungu lekomiti embaxa yeANC uNomvula Mokonyane uthi lilungelo labo abantu ukubamba umngcelele.

“Lilungelo elalwelwa nguMongameli Zuma. Kuxhomekeke kubo ukucinga ukuba bangajikela inkqubo yedemokhrasi kuba uZuma wonyulwe phantsi kwalo nkqubo,” utshilo uMokonyane ngethuba ethetha noonondaba.