Bathi kudlalwa ngabo abazali baseNyobeni

Umnikazi wendawo yentselo iEnyobeni, eyabulala abantwana abangamashumi amabini ananye kwinyanga yeSilimela, uSiyakwamkela Ndevu (52) ekunye nenkosikazi yakhe uVuyokazi Ndevu, bavele kwinkundla yamatyala eMonti namhlanje (Lwesihlanu).

Ngokwengxelo ephuma kothethela iGunyabantu lezoTshutshiso uLuxolo Tyali, uVuyokazi wongezwe njengomnye wabarhanelwa kuba iligama lakhe elabhaliswa kwisigunyaziso seempephamvume zendawo.

UTyali uthi bobabini ngoku bajongene namatyala afanayo, elokuthengisela utywala abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi18, bekwajongene nelokuthengisa utywala obafunyanwa yilebhu yaseKapa bunobungozi.

Ityala labo limiselwe umhla wesihlanu kwinyanga yeDwarha nalapho kuza kube kulungiselelwa ukuqala kwetyala.

Kusenjalo, abazali bakhala esimantshiyane njengoko bengoneliseki ziziphumo ezidizwe ngoLwesine, ezokuba unobangela wokubhubha kwabantwana ibe lufuthaniseleko okanye ukucinezelana, nto leyo yayikhatyiwe ngaphambili.

Abazali bathi ngoku kudlalwa ngabo ngurhulumente. Aba bakwakhalazele nokungangeniswa kwabo ngaphakathi enkundleni kuba kusithiwa akukho ndawo.