Batshe babhubha ngumlilo eAmalinda

Kutshe kwabhubha abantu abathathu bosapho lakwaNcwaba; umama, utata kwakunye nentwazana yabo eAmalinda eMonti kule mpelaveki.

Iingxelo eziphuma kwabaziboneleyo zithi, umama notata bebezihlelele kule ndlu yabo kwakunye nomntwana bekhanyise ngekhandlela kuba bengenambane kule ndlu yabo yohlobo lweRDP.

Iingxelo zithi, eli khaya alithatheli ntweni kuba alunawo nombane lisebenzisa ikhandlela. Oyena mntu utshe kakhulu ngutata wekhaya njengoko ibinguye obehleli ngakwikhandlela, umama nomntwana bona bonzakaliswe kukurhaxwa ngumsi kuba bebenanamanxeba okutsha.

Intwazana ibhaqwe ngasemnyango ngabacimi mlilo nekucacayo ukuba ibizama ukuphuma yoyisakala ngumsi ngokweengxelo eziphuma kubahlali abaziboneleyo.

UKapteni Mluleki Mbi wamapolisa eMonti uthi, amapolisa alivulile ityala, kwaye luyaqhuba uphando.

UNontobeko Luhadi olilungu le-EFF kula mmandla wase-Amalinda uthi, bengulo mbutho bazakuhamba becela amalizo umnyango nomnyango ngeenzame zokunceda ikhaya ngeendleko zomngcwabo.