Bayi-221 abantwana abazalwe ngeKrisimesi eMpuma Koloni

Bayi-221 abantwana abazalwe ngeKrisimesi eMpuma Koloni. Umfanekiso: Upixa/Stock Photo

Ngabantwana abayi-221 abathe bazalwa ngosuku lweKrisimesi kwizibhedlele zeMpuma Koloni, nalapho owokuqala elibone ilanga ngo-00:03 kwisibhedlele iCecilia Makiwane, eMdantsane.

Ukanti bambalwa abantwana abathe bazalwa ngosuku lweKrisimesi kulo nyaka xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo nalapho kwabelekwa abantwana abayi-240 kunyaka ophelileyo ngeKrisimesi.

Kubantwana abazelwe ngeKrisimesi kulo nyaka baquka amakhwenkwe ayi-114, kunye namantombazana ayi-107.

UMphathiswa weSebe lezeMpilo eMpuma Koloni, uNomakhosazana Meth, utyelele isibhedlele i-All Saints eNgcobo ngomhla weKrisimesi nalapho ethe wanika iintsana izipho.

Ukanti nabo bazelwe phambi kosuku lweKrisimesi kwaye besesibhedlele bafumene nabo izipho.

“Sinombulelo kwigqiza loogqirha, amanesi, kwakunye nabo bonke abasebenzi bezempilo abathe baqinisekisa ukuba abantwana babelekwe ngokhuseleko,” utshilo uMeth esamkela abantwana.

UMeth ukwaveze inkxalabo ngenxa yokuba abantwana abayi-37 nabaphakathi kweminyaka eyi-15 ukuya ku-19 bayinxalenye yabo bathe babelekiswa ngosuku lweKrisimesi.

“Siza kuqhuba sisebenzisana namasebe athile, nalapho sifundisa abantwana ngobungozi bocantsi olungakhuselekanga. Sikwacela abantwana bangazibandakanyi nesondo okanye basebenzise iikhondom, bacwangcise abo bakwiminyaka yokwabelana ngesondo, ukuze bakhuseleke kwizifo, nokukhulelwa okungacwangciswanga,” utshilo uMeth.