Baza kuva ilizwi elitsha kwiindaba zeAlgoa FM

UKUQALA ngeNyibidyala, umhla wokuqala kweyoMqungu 2020, isikhululo sikanomathotholo iAlgoa FM siza kube sityhila iinkqubo ezintsha, iimbuso ezintsha, kwikhaya elitsha.

USiyabonga Sesant, inzalelwane yaseTinarha eMpuma Koloni, ngomnye oza kube elilizwi elitsha eliza kube livakala ngolu suku kwesi sikhululo.

USesant uza kube efunda iindaba zeAlgoa FM ngentlazane de kube sekuqineni kwemini phakathi evekini.

Eli tyendyana, eseliphumelele ibhaso lentatheli ephum’ izandla izihlandlo ezibini kwiVodacom Regional Journalist of the Year Awards liqhelene nomfutho weendaba.

Isakhono sikaSesant sokufunda iindaba sigqame kwiBay FM ngo2005 ngethuba esengumfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo.

Emva koko uSesant uye waphuma engena kwizikhululo zikanomathotholo, ezikamabonakude kuquka namaphephandaba ephekwa esophulwa ngamava.

Ukhe wasebenzela i5FM, iKFM, eNCA, Eye Witness News, iphephandaba le-Independent Media iCape Argus neNewzroom Afrika.

“Kudala ndifuna ukuba yinxalenye yeAlgoa FM. Ndiyafa luvuyo! Ndiyayazi ndiza kuvakala ekhaya ngoku,” kutsho uSesant onwabile.

Uthi wawufuna lo msebenzi kwiAlgoa FM kwiminyaka elishumi eyadlulayo.

IAlgoa FM ibhengeze ukuba iza kube ibhiyozela ukuthuthela kwisikhululo esitsha ngoluhlu olutsha lweenkqubo kuquka nezandi ezintsha.

“Songeza kolu chulumanco ngokuba nesakhiwo esisesethu okokuqala emva kweminyaka engama33 kususela iAlgoa FM yaqala ukusasaza,” kutsho uAlfie Jay onguMlawuli kwesi sikhululo.

IAlgoa FM sele iqalile ukufudukela kwesi sakhiwo sitsha sikanokutsho esiseBaakens River Valley.

“Okubalulekileyo kuthi kukuba igqiza lethu lonke lelaseMpuma Koloni. Sinetalente, kwaye iAlgoa FM iyazingca ngokuyibhiyozela nokuyibonisa,” kutsho uJay.

Ungaphoswa ke lolu tshintsho ukuqala ngomhla wokuqala kweyoMqungu 2020!

simphiwe.freddie@inl.co.za