Bufunyenwe ubugoxo benqwelo-ntaka ebidukile

Ubugoxo benqwelo-ntaka ebiduke ngenjikalanga yangoLwesithathu bufunyenwe kufuphi naseBlue Barn eQumrha.

Oku kuqinisekiswe ngamapolisa aseMpuma Koloni, noxa nje ngethuba sibhala eli nqaku ebesaxakekile ejonga ubume babantu ababini abaduke nale nqwelo-ntaka.

Kwimini yonke yangoLwesine, amagosa eenkonzo zikaxakeka ebekhangela inqwelo-ntaka entsha kraca eduke ngenjikalanga yangoLwesithathu, ngethuba ifunda ukubhabha phakathi konxweme lolwandle lwaseGonubie naseMorgan’s Bay.

Isithethi samapolisa aseMpuma Koloni uColonel Sibongile Soci uthi le nqwelo-ntaka ekhwelisa abantu ababini kuphela, nebizwa ngokuba yiSavannah, iduke kwizithuba zentsimbi yesithathu malanga  izolo (ngoLwesithathu).

Iingxelo zithi le nqwelo-ntaka ibisavavanyelwa ukubhabha nanjengoko isentsha. Ngethuba iduka, ibikhwele abantu ababini – umniniyo kwanomntu obehamba naye.

Isizekabani sokuduka kwayo asaziwa okwangoku.

Ukukhangelwa kwale nqwelo-ntaka kuqale izolo, kodwa kwanqunyanyiswa ngenxa yokurhatyela kwanemvula ebisina kulo mmandla izolo.