[Bukela] THROWBACK: Ingqumbo Yeminyanya

Umdlalo: Ingqumbo Yeminyanya

Umdlalo ubhalwe ngu: Archibald Campbell Mzolisa Jordan

Malunga nomdlalo: Lo mdlalo kamabonakude umalunga nendlela izinto zala maxesha nesiko zingqubana ngayo xa umfana osemtsha ongumfundi waseyunivesithi ebizelwe kwilizwe lookhokho bakhe ukuze alawule abantu bakhona.

Yintoni ethi qatha engqondweni xa ucinga ngalo mdlalo kamabonakude?

Ungasilandela kuWhatsApp nakuTikTok. Ungasikroba nakuX noFacebook.

Bukela umfanekiso ovela kwiNgqumbo Yeminyanya: