‘Buyisa izitshixo zikamasipala Trollip’

THATHA konke okwakho, ushiye izitshixo zeofisi kubantu baseNelson Mandela Bay.

Oku kuthethwe nguNobhala weANC eMpuma Koloni uLulama Ngcukayitobi ebhekisa kuSodolophu waseNelson Mandela Bay uAthol Trollip, nanjengoko likhula iphulo lokuqethula lo kaTrollip kwisikhundla sakhe.

Eli phulo liqale emva kokuba kubhidene iikomityi phakathi kwe-EFF neDA, malunga nomba wokubuyiselwa komhlaba eluntwini.

Inkokeli ye-EFF uJulius Malema watyityimbisela umnwe iDA esithi uza kuphuma kurhulumente wenkazathi ophakathi kwale mibutho eNelson Mandela Bay.

Kule veki inkokeli yeDA uMmusi Maimane utyelele eBhayi ezungula igwiba lokukhusela uTrollip, ojongene nokuphulukana nesikhundla sakhe xa imibutho efana neANC, EFF neUDM iza kudibana ivote ngelithi iphelelwe lithemba ngakuye.

“INelson Mandela Bay sokuze ibuyele kwizandla zeANC enobuqhophololo. Uninzi lwabantu besi sixeko bachasene nephulo likaJulius Malema. UMalema ufuna kukhutshwe uTrollip kuba engumntu omhlophe,” utshilo uMaimane.

Namhlanje iDA iza kubamba umthandazo kwesi sixeko, onjongo zawo ikukufumana inkxaso eluntwini ukukhusela ilinge lokuqethulwa kukaTrollip ngoLwesine weveki ezayo.

“Nokuba bangenza imithandazo befuna ukuthenga iintliziyo zabantu baseNelson Mandela Bay, uTrollip kufuneka ayazi ukuba kuphelile ngaye,” utshilo uNgcukayitobi.

Ngokwezihlalo kwibhunga likamasipala waseNelson Mandela Bay, iDA inezihlalo ezikumashumi amahlanu anesixhenxe, ANC (50), EFF (6), UDM (2) logama iCope, AIC, United Front, ACDP nePatriotic Alliance isihlalo sisinye umbutho ngamnye.

Izihlalo zaseNelson Mandela Bay zikwikhulu elinamashumi amabini (120), into ethetha ukuba umbutho uze ube kwisininzi kufuneka ube nezihlalo ezikumashumi amathandathu ananye (61).

Ukuze iANC, EFF neUDM zenze inkazathi ngempumelelo, kuza kufuneka zifumane izihlalo ezithathu.