Chu ngcembe ngeSlo Foot

Okwaqala njengephupha kuSamuel Tshiyembe phaya kula minyaka yo-1950, kuye kwakhokelela kwi-65 yeminyaka eyolisa ngengoma neqela lakhe leSlo Foot King Brothers.

Eneminyakana nje eli-15, wazenzela isigingci segongqo leparafini elinezitringi nje ezintathu ezifundisa kuso ukudlala kumabanga aphantsi, emva kokuqatshelwa ngutitshala wakhe ecula iSolo, phaya kwiminyaka eyi-19 ebesele ezibalule. Kulapho wabelana ngeqonga neManhattan Brothers zodumo yalominyaka zinoDolly Rathebe owayengumlonji kwanonobuhle.

Ngaphaya kweminyaka eyi-65 eli qela laseQonce lalisonwabisa kumaholo oluntu eGinsberg eQonce nakwiidolophu zeli loMzantsi Afrika.

UTshiyembe lo ucule nezizukulwana ezintathu ekhokela eli qela lochulukunyathela. Kulo nyaka uxhoma ibhatyi, uzibeka phantsi iziginci uTshiyembe.

Kwimpelaveki edlulileyo eGuild Theatre eMonti, isebe lemidlalo ubugcisa nenkcubeko liye lawonga eli gqala neqela lakhe kodwa kugxilwe kwigalelo lale ngwevu.

Uphiwe izipho eziquka ikatala yodidi oluphezulu, umzobo onobuso bakhe, iqela lafumana ikiti yonke yokudla umculo.

Phakathi kweendwalutho ebezilapho ngamaqela entambula akuKomani, eMonti, naseBhayi, kudlalwa iingoma kudaniswa kukhunjulwa ezontsuku zamandulo omtsha nomdala besabelana ngeqonga.

UPemmy Majodina udlulise amazwi ambalwa ebalula ukuba olu suku ayilosuku lweentetho kodwa lelokuvuyisana nobawo uTshiyembe ngegalelo lakhe kwinkcubeko yethu. “Kumele siliphondo leMpuma Koloni sizingce ngamagqala neziswenye zenkcubeko ezifana noTata uTshiyembe,” utshilo uMajodina.

Ukwathe, kufanele ukuba amagqala eengoma eli axhamle kumaqithiqithi avela eSABC, esithi luxanduva lwethu ukusa amagama abo kucingwa ukuba babe negalelo emculweni walo naluphi na uhlobo oluvela kweli phondo ngakumbi umgqungqo ongcambu zawo zikhonjwa kuKomani.