DA: Mabuyane gxila kwizinto ezingundoqo, endaweni yokutshintsha igama leMpuma Koloni

INKOKHELI yeDemocratic Alliance ePalamente eKapa, uJohn Steenhuisen, uthi iNkulumbuso yaseMpuma Koloni mayigxile kwizinto ezingundoqo kweli phondo, endaweni yokutshintsha igama lephondo.


USteenhuisen ukuthetha oku emva kwemibiko yokuba lo kaMabuyane uza kuqalisa inkqubo yokutshintsha igama leMpuma Koloni. 

Le nkqubo yakhe yavela ngethuba iphondo lalisaphethwe ngongasekhoyo uMfundisi Makhenkesi Stofile.

Amagama ekuvakala ukuba aphala phambili ngala: KwaXhosa, KwaNtu, ENciba nelithi EMakhaleni. 

Le nkqubo iphenjelelwa ifuthe yingxoxo ethe gqolo ukuvela yokuba ukutolikwa kwegama elithi Eastern Cape lisisiwa kuMpuma Koloni yinto enganiki sihlahla.

Bambi bathi ukufakelwa kukaKoloni kubuyisela mva kwinkqubo yocalucalulo, logama abanye besithi uMpuma Kapa, wenza ibe ngathi iphondo liceba laseKapa (Cape Town).

USteenhuisen uthe: “Ndicela iNkulumbuso ikhe iwubeke ecaleni lo mba, igxile kwiingxaki zaseMpuma Koloni eziquka imbalela. Igama elitsha alizuza namanzi emakhayeni woluntu.”