DA: ‘UMapu sasimnqumamisile, baphinda bambuyisa’

Kubanjwe iBambela Manejala laseNelson Mandela Bay kwakunye nosomashishini

INKOKHELI yeDA eMpuma Koloni, uNqaba Bhanga, uthi bakholelwa ukuba ukubanjwa kweBambela Manejala kwisixeko saseNelson Mandela Bay, uMvuleni Mapu, ngezityholo zobuqhophololo, kwenze kwathi xibilili kubo njengombutho.

 

UMapu ubanjwe ziiHawks ngentseni yangoLwesihlanu ngezityholo zobuqhophololo obubandakanya isinyobo seR900 000 ngo2014 ekurhaneleka ukuba wasifumana kuBulelwa Eunice Ntanga-Mkwakwi. UNtanga-Mkwakwi ngusomashishini kwanomnini weJeke and Qadi Trading cc eyafumana isivumelwano esixabisa iR12.8 million kulwakhiwo lwezindlu kumasipala.

 

Isithethi seNPA uAnelisa Ngcakani uthi, uMapu owayenguMlawuli kwiSebe leziNdlu kuMasipala iNelson Mandela Bay ngo2014, ubanjelwe ukwamkela isinyobo logama uNtanga-Mkwakwi ebanjelwe ukunyoba igosa likarhulumente.

 

 

Bobabini, bakwabekwe ityala lokutyeshela imithetho yezinikisimaxabiso kamasipala, nanjengoko uMapu wayengusihlalo wekomiti eyabangela ukuba ifumane isivumelwano iJeke and Qadi Trading.

 

UBhanga uthe: “Ukubanjwa kukaMapu kungqina ebesikade sikuthetha sisithi uMapu ligosa elinobuqhophololo. NgoCanzibe ka2019, inkazathi yamaqela ezopolitiko ekhokelwa yiANC yabuyisela esihlalweni uMapu kwakunye namanye amagosa alithoba awayenqunyanyisiwe. Phantsi korhulumente weDA (eNelson Mandela Bay) uMapu wanqunyanyiswa phantsi kwezityholo zobuqhophololo.”

 

UBhanga uthi babekuphikisa ukuchongwa kukaMapu njengomanejala kamasipala kangangokuba bade baphakamisa inkxalabo yabo kuMphathiswa ojongene noomasipala kuzwelonke, uGqirha Nkosazana Dlamini-Zuma, kwakunye nakuXolile Nqatha, ophathiswe oomasipala bephondo.

 

Othethela iNkulubaphathiswa uOscar Mabuyane, uMvusiwekhaya Sicwetsha, uthi bengurhulumente wephondo baza kulakhela umkhanyo eli tyala. “Oku kuhambelana ngqo nekhwelo likarhulumente wephondo lokuba abantu abanolwazi ngezehlo zobuqhophololo mababike kwabezomthetho,” utshilo uSicwetsha.

 

UMapu noNtanga-Mkwakwi bakhutshwe ngebheyile yeR20 000, umntu emnye. Baza kuvela kwakhona kwinkundla yaseBhayi ngomhla wesithathu kweyeNkanga 2020.