Emkile amaSirayeli kweli

Obengunozakuzaku wakwaSirayeli kweli uEliav Belotserkovsky.

Emva kwengxoxo ende phakathi kwemibutho yezopolitiko kweli malunga nokugxothwa kukanozakuzaku welizwe lakwaSirayeli eMzantsi Afrika ude wahamba.

Umbutho weANC neEFF bebethetha ngazwinye kulo mcimbi ngelithi mawuphume uphele umzi wozakuzo wakwaSirayeli kweli loMzantsi Afrika.

Oku kungenxa yohloselo leGaza olenziwa yimikhosi yakwaSirayeli ijijisana noophuma silwe beHamas. Umbutho weDA wona ubonakalise ukungahambisani kwawo noluvo lokugxothwa komzi wozakuzo wakwaSirayeli kweli.

Oku kuthetha ukuba umzi wozakuzo zoMzantsi Afrika nawo uvaliwe kwilizwe lakwaSirayeli ngenxa yale mfazwe.

Umbutho iAfrica4Palestine uqhwabe izandla emva kokuva iingxelo zokuba lindulukile igqiza lomzi wozakuzo welizwe lakwaSirayeli kweli usinga kwaSirayeli.

Uninzi lamazwe afana noMzantsi Afrika akholelwa ukuba ilizwe lakwaSirayeli lixhaphaza amalungelo wabantu belizwe lasePalestina naseGaza. Ukuhamba komzi wozakuzo wakwaSirayeli kulandela ingxoxo ePalamente yeli malunga nokugxothwa kwawo.

Ingxelo ithi unozakuzaku wakwaSirayeli kweli uEliav Belotserkovsky ufumene umnxeba osuka kwaSirayeli othi makathuthe kweli loMzantsi Afrika.

Oku kwenzeka logama uMongameli uCyril Ramaphosa ebambe indibano yeBRICS ibixoxa ngengxaki yaseGaza. Imeko yemfazwe eqhubeka eGaza ibangele ukwahlukana phakathi kweenkokheli kweli loMzantsi Afrika nakwihlabathi ngokubanzi.

UMongameli wombutho weEFF uJulius Malema uphakathi kweenkokheli zemibutho yezopolitiko kweli ezithe zamemelela ukuba ugxothwe umzi wozakuzo wakwaSirayeli kweli.

Ukuhlaselwa kwelizwe lasePalestina ngamajoni wakwaSirayeli yeyona ngxaki ebangela ukuba elalizwe libe nomdintsi kuninzi lamazwe ehlabathi. Amazwe afana neMelika yalixhasa ilizwe lakwaSirayeli kuhlaselo lalo lelizwe lasePalestina.

Ngamashumi asibhozo anesihlanu eepesenti ekhulwini abantu boMzantsi Afrika abalandela inkolo yobuKrestu ekukholelwa ukuba ihambelana namaSirayeli.

Ivenkile yakwaWoolworths kweli iphakathi kweevenkile ezithenga imveliso zelizwe lakwaSirayeli. Ingxelo ithi iikhukhamba (cucumber) yeyona mveliso esuka kwaSirayeli ethengwa ziivenkile zakwaWoolworths.