Ezifikayo: 2018 Datsun GO & GO+

Kwezi veki zingephi zidlulileyo, besikhe sathelekisa imingeni yeemoto iDatsun GO neRenault KWID, kwaze kwagqwesa iKWID leyo.

Hayi ke, isuke yangathi abakwaDatsun bebesimamele, babuya ngesibaxo sento kule veki idlulileyo.

IDatsun GO neGO+ (elayisha abantu abasixhenxe) ziphuculiwe ngaphandle nangaphakathi, ukunika udlamko kulo mzimveliso waseJapan.

Umehluko ngokuvakala kwayo iGO entsha mkhulu mpela. AbakwaDatsun basivile isikhalazo esisuka kwiintatheli jikelele, sokuba bekuncitshiwe mpela kwezokhuseleko.

Kaloku iiDatsun GO ezindala bezingafumaneki nezibambi zeABS, futhi ingxowa yomoya ibifakelwe umqhubi kuphela.

Ngoku abakwaDatsun bazifakele ezi zinto, bafaka nochatha futhi. Kweyona isezantsi iMid Spec kufakelwe izibambi zeABS, iingxowa zomoya zokhuseleko kumqhubi nalowo ukhwele ngaphambili. Okongeziweyo zizalathiso zokusondela ezifakelwe phaya ngasemva.

Kukho izipili ezilawulwa ngombane namabhanti okhuseleko ngasemva atsalekayo (retractable seatbelts).

Kwisinxibo seLux Spec kuthiwe chatha isosuli-festile ngasemva nezibane ezikhanya emini.

Okungumtsalane nangakumbi, futhi kufakelwe kuzo zonke iiGO neGO+, yi-7 inch infotainment screen enxulumanisa unomyayi wakho ngeBluetooth, USB, Apple CarPlay neAndroid Auto, neefestile ezilawulwa ngombane kumacango onke.

Ihamba njani ngoku? Zonke ezi zinto zifakelweyo zinyanzelise ukuba baqinise yonke into xa bezidibanisa.

Okwakuvakala okwetoti engenanto ngoku kuphelile. Ingxolo yomoya ayisavakali kunakuqala, kukho ubungqindilili obuvakalayo ngoku.

Ukuba uyafuna, kukho okuthile okufana namavili amakhulu e-15inch, boot spoiler nemigca yomdyarho enokufakelwa ngexabiso elongezelekileyo.

Kuzo zonke kusebenza injini ye-1.2 litre 3-cylinder ena-50kW/104Nm. Ikhaphukhaphu ke iGO, okuthetha ukuba noba ingathi la mandla enjini mancinci, enyanini la mandla anele ukuyosusa emgceni le moto ngomfutho owanelisayo.

Ewe, xa ilayishe amakhaphetshu abantu uzokusokola ukuqabela amaqhina ungatshintshanga igiya.

Kodwa okusalayo ungabe uyagwexa nje ukuba usafuna umfutho owongezelekileyo kweli nqanaba emarikeni yeemoto.

Futhi kula malanga urhabulo lwe-5.2lt/100km kwithontsi yinto ebalulekileyo nencumisayo.

Kumsitho wolwaziso ngeDatsun GO neGO+ ezintsha sifumene ithuba lokuziqhuba iRhawuti lonke, ukusuka eMaponya Mall eSoweto ukuyo kutsho ePitoli.

Sithande kakhulu amachaphaza ezinto ezifana ne-carbon fibre kwi-dashboard, emacangweni ngaphakathi nasesiphakathini ngakwinduku yezibambi. Izitulo zangaphambili zahlukene ngoku.

IDatsun GO yenzelwe abo bafuna ukuphuma kwiiteksi, babenenkululeko yokuzihambela indlela yabo.

Koko ke singakhuthaza ngomoya ongenaxhala ukuba le moto ingamlungela umntu okanye abantu abahlekisanayo ababini abangenabantwana.

Abakwa-Datsun banika abathengi i-insurance yonyaka wokuqala yasimahla kuzo zonke iiGO neGO+.

Amaxabiso (iVAT seyifakelwe):

Datsun GO Mid Spec – R144 500

Datsun GO Lux Spec – R165 500

Datsun GO+ Mid Spec – R154 200

Datsun GO+ Lux Spec – R175 900

Datsun GO+ Panel Van – R155 200

IDatsun GO neGO+ ziphuma zikhatshwa yiWarranty ye-3 years / 100 000 km. IService Plan iyafumaneka ukuba uyathanda.

Silandele kuTwitter ku-@ilisolezwe, kuFacebook ku-”Ilisolezwe”, nentatheli yethu ku-Instagram ku-@dozerdrives.