Gigitheka namaqhula kwisixeko saseMthatha

Amaqhula azakube esonwabisa uluntu eMayfair Hotel eBT Ngebs eMthatha ngomso

Ukuba uphantsi koxinezelelo, kwaye ucinga ukuba oko kwakuncedwa kukuhleka intsini, zibandakanye nomsitho wamaqhula kwihotele iMayfair eBT Ngebs eMthatha kule mpela veki, uhleke ugigitheke.

Lo msitho wamaqhula, ozakubanjwa ngomso umhla wesine kule nyanga, kulindeleke ukuba utsale amaqhula asuka eThekwini azibiza ngokuba ngamawele aseChesterville, uQatha kwakunye neqhula laseMonti uMbu Mini Laugh.

Umququzeleli walo mboniso uLwandile Mpukuzela uthi kukwalindeleke namabini amaqhula angazukuchazwa ngagama.

“Kulo mboniso sikwameme amaqhula amabini apho abantu bazokothuka xa sele bengaphakathi embonisweni ukuba ngobani na. Uluntu maluphume ngobuninzi balo luyokuzinwabisa lususe neengcinga ngokuhleka. Siyathembisa umgangatho uphezulu,” utsho uMpukuzela.

UMpukuzela uthi uyaqaphela ukuba abantu bayayiqhela ngoku inkqubo yamaqhula nanjengoko kuye kugcwale kwimibomiso yabo esele idlulile.

Uthi baceba ukuyibamba rhoqo ngenyanga imiboniso yamaqhula kuba bebona umdla eluntwnini. UMpukuzela uthi ngaphambili bebekade beyibamba rhoqo emva kweenyanga ezintathu.

Lo mboniso uzakuqala ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya de kubethe intsimbi yeshumi ebusuku. Amatikiti ayafumaneka kwivenkile iVuyo Vintage Wear eBT Ngebs.