I-MK Party ithi unotshe njengoko bethintela ukufungiswa kwamalungu ePalamente

Inkokheli yombutho weMK Party uJacob Zuma igaleleka kwiziko leziphumo zolonyulo eMidrand. Umfanekiso: Oupa Mokoena/Independent Newspapers

Umbutho woMkhonto weSizwe (MK Party) uthe ngoMvulo uyalele amagqwetha awo ukuba acele inkundla yomgaqo-siseko isithintelo esingxamisekileyo sokunqanda iPalamente ekubeni iqhubeleke nokufungiswa kwamalungu amatsha ePalamente kunye nonyulo lukaMongameli ngoLwesihlanu.

INdlu yoWiso-mthetho kulindeleke ukuba ihlale ngoLwesihlanu ukuze abaqulunqi bomthetho bafunge ngokusemthethweni kwaye bonyule uSomlomo, uSekela Somlomo kunye noMongameli welizwe.

Lo mbutho, okhokelwa ngowayesakuba nguMongameli weli uJacob Zuma, uthi zininzi izitenxo ezingekasonjululwa malunga nolonyulo lukazwelonke olwenzeka kwinyanga ephelileyo ngoMeyi.

IJaji eyintloko yeli uRaymond Zondo ubhengeze ngoMvulo ukuba indibano yokuqala yePalamente yesixhenxe iza kuba ngomhla we14 kuJuni, ngelixa indibano yokuqala yeBhunga leSizwe lamaPhondo iya kuba ngomhla we15 kuJuni.

Iinkqubo zimiselwe ukuqhubeka ngaphandle kobukho beqela leMK.

IPalamente iye yawarhoxisa amalungiselelo okuhamba nawendawo yokuhlala eMK Party

IPalamente iye yawarhoxisa onke amalungiselelo ohambo kunye neendawo zokuhlala zamalungu ombutho weMK kwindibano yayo yokuqala. Oku kulandela isibhengezo salo mbutho sokuba lizakwala inkqubo yokufungiswa.

Lo mbutho ofumene izihlalo ezingamashumi amahlanu anesibhozo (58) ePalamente uthi unyulo belungekho sesikweni.

IPalamente ithi isigqibo sayo sokurhoxisa amatikiti eenqwelomoya kunye neendawo zokuhlala zamalungu eMK Party kukunqanda ukungena kwinkcitho engenaziqhamo neyilahleko.