Ibanjiwe indoda eshishina ngeziyobisi eMthatha!

Kubanjwe indoda enamashumi amane anesibini eminyaka ubudala yelokishi yaseNgangelizwe eMthatha, emva kokuba ithe yabhaqwa ngamapolisa ineentlobo ngeentlobo zeziyobisi endlwini yayo.


Ngokwengxelo ephuma kuKapteni Dineo Koena, amapolisa ecandelo leK9 eMthatha aleqe kule lokishi emva kokuba entluviswe ngabahlali ngale ndoda.


UKoena uthi le ndoda ihlala kwisitalato iMatolweni kwilokishi yaseNgangelizwe nalapho izithengisela khona ezi ziyobisi.


Ngaphakathi kwindlu yayo kufunyenwe iibhokisi eziyi130 zesiyobisi iMandrax, iibhokisi eziyi18 zesiyobisi iTik,  ingxowa enye egcwele intsangu, iiplastiki zokufaka ezi ziyobisi kwakunye nemali eyiR3690.00. 


Le ndoda ibanjiweyo ijongene netyala lokufunyanwa neziyobisi kwanetyala lokushishina ngazo.


UBrigadier Mandlakhe noyiNkumanda kwiKlasta yamaPolisa eMthatha, uncome umsebenzi owenziwe ngabahlali baseNgangelizwe abathe bantluvisa amapolisa. Kusenjalo ukwaqhwabele izandla icandelo likaK9.