Ibhaqekile inkosikazi ebizimele emva kokudubula indoda yayo!

UQaqamba Qayisa, 32, ojongene netyala lokudubula indoda yakhe elipolisa eKapa ubhaqwe ezifihle eNtabankulu.

Ubhaqeke kwilali yaseMbombo kuNtabankulu uQaqamba Qayisa nonamashumi amathathu anesibini eminyaka ubudala orhaneleka ukuba ngomnye wabaphakathi kwesithathu esadubula  umyeni wakhe uConstable Mneli Jobela.


Oku kwenzeka eOliver Tambo Drive eKapa kweyeDwarha kunyaka ophelileyo.


UJobela wadutyulwa emva kwentsimbi yesithandathu ekuzeni kusa, wafunyanwa enenxeba elinzulu ngasemva entloko ethe tywa ngaphakathi kwimoto yakhe.

Kutshanje amapolisa ephondo leMpuma Koloni akhuphe isibhengezo koonondaba ebongoza ukukhangeliswa le nkosikazi njengoko umcuphi ophanda ngeli tyala eKapa bekukholelwa ukuba ukweli phondo leMpum Koloni.


 UColonel Sibongile Soci ubulele intsebenziswano kuluntu ephondweni njengoko uQayisa ebhaqwe kwiintsukwana ezimbalwa ebhengezwe njengokhangelwayo.


UQayisa ulindeleke ukuba avele kwinkundla yamatyala eAthlone eKapa ngoMvulo umhla wesithathu kuDisemba, malunga netyala ajongene nalo lokubulala.

— 

Abongile Ginya | Reporter 

+27 (0) 43 721 1547 | +27 (0) 83 530 9184

Independent Newspapers, 37 Balfour Road, Vincent, East