Ibhaqwe eMpumalanga emva kweminyaka eyi-10 imoto eyabiwa eMpuma koloni

Imoto ebilahlekile iminyaka elishumi. UMFANEKISO: SAPS

Imoto eyachazwa emapoliseni nje ngebiweyo ngumnikazi wayo ngoDisemba ka2010 kwidolophu yaseKomani eMpuma Koloni, ibhaqwe ngempela veki esisuka kuyo kugqogqo obelusenziwa ngamapolisa aseNaspoti eMpumalanga.

Amapolisa ebesenza ugqogqo lawo njengesiqhelo eNerston nakumda waseMahamba ngoMgqibelo. Kugqogqo olo kuye kwabanjwa umfana onama-31 ngeminyaka ubudala nobengaphakathi kwimoto le.

Ngokwengxelo ephuma kuCaptain Magonseni Nkosi eNaspoti, ithi, imoto neluhlobo lweToyota Corolla emhlophe ibhaqeke xa bekungangqamani ncam idiski yelayisensi (VIN) kwakunye neyemoto.

Ingxelo ithi ibekwe ecaleni le moto xa kufumaniseka kuphando oluye lwenziwa kwavela ukuba le imoto yayikhe yachazwa eMpuma Koloni njengelahlekileyo kwiminyaka engapha kweshumi edlulileyo.

Umqhubi wayo uye wabanjwa nekulindeleke ukuba avele kwinkundla yamatyala kule veki. Okwangoku umqhubi usajongene netyala lokufunyanwa enemoto ebiweyo kuphela, njengoko kungekabikho siqinisekiso ukuba yabiwa nguye, uphando lusazakuqhubekeka.

UMkomishinala wamapolisa wephondo laseMpumalanga, uLieutenant General Semakaleng Daphney Manamela, uqhwabele izandla oogxa bakhe ngomsebenzi abawenzileyo emva kweminyaka emingaka ilahlekile imoto.