IDemocratic Alliance igxeka iANC

Inkokheli yeDA uBonginkosi Madikizela utyhola umbutho weANC ngokubangela iyantlukwano phakathi kwabantu belizwe loMzantsi Afrika.

UMadikizela ebesenza intetho yakhe eChatsworth eThekwini kumbhiyozo womhla wenkululeko.

Lo kaMadikizela ungumphathiswa wesebe lezindlu eNtshona Koloni, uthi urhulumente weANC uyasilela ukwakhela abantu izindlu lo gama eshumayela iintetho ezicalula abantu belizwe.

“Okona kwenza intlungu, kukuba kusekho abantu abasahlala ematyotyombeni kweli lizwe lo gama urhulumente eqhubeka esenza iintetho ezicalula abantu,” utsho uMadikizela.