Ifunge ngelithi ayizukoyika ngokoyikiswa iEFF

Isithethi se-EFF eMpuma Koloni uYoliswa Yako (ekhohlo) namanye amalungu alo mbutho kwibhunga lo masipala ombaxa iNelson Mandela Bay, benxibe isinxibo salo mbutho esibe yingxaki kwabanye oomasipala. Umfanekiso: Facebook

Ifunge ngelithi
ayizukunyanzelwa bani ukuba ithobele uhlobo oluthile lwesinxibo iEFF eMpuma
Koloni. Oku kulandela iziganeko eziliqela zokuvalelwa kwamalungu alo mbutho angooceba,
bekhutshwa ngetshova kumabhunga athile oomasipala akhokelwe yiANC. 

Isithethi
se-EFF eMpuma Koloni uYoliswa Yakho uthe, lo mbutho uyibona njengento enezothe
ukuphathwa gadalala kwamalungu ayo angooceba, kumabhunga oomasipala aquka
umasipala ombaxa iBuffalo City, oomasipala bezithili iOR Tambo, iChris Hani,
kwane Alfred Nzo.  

“Singulo mbutho asizukoyika
ngokoyikiswa, singazuthobela bani onyanzelisa ukuba sinxibe ngohlobo oluthile.
Sonyulwe luluntu, asonyulwanga yiANC, kwaye sizakufumana iingcebiso zomthetho
ngezizenzo,” uqwele ngelo okaYako.