Igalelekile iBuyel’ Ekhaya Festival ka2017!

Black Coffee

IPHINDE yagaleleka kwisixeko saseMonti isihlandlo sesithoba kulo nyaka iBuyel’ Ekhaya Pan African Cultural Festival.

Kunyaka ka2016, iBuyel’ Ekhaya ibizinyaswe ngabathandi bengoma ababalelwa kuma-23 000 abaphuma mbombo zone zeli, kwaye kulo nyaka, abantu bathenjiswa ngochatha koko sele ukubonile kulo mnyhadala.

Kule Cawe, umhla ngowe-17 kweyoMnga, igqala emculweni uOliver Mtukudzi, uRingo Madlingozi, uZahara, uBlack Coffee, uBerita, Amanda Black, Vusi Nova, Ntando, Lady Zamar, Distruction Boyz, DJ Tira, VJ Nutty nabanye, bazakube besabelana ngeqonga lomculo eBuffalo City Cricket Stadium.

Lo mnyhadala, ukwabandakanya icandelo lefashoni engena kunyaka wesibini iBuyel’ Ekhaya Fashion Development Programme, nalapho abayili beempahla nabathungi abasakhasayo beMpuma Koloni bezakube bethabath’ inxaxheba kuphuhliso lwesakhono nenkqubo yoqeqesho phantsi kweliso loosofashoni abadumileyo uThula Sindi noDavid Tlale.

Abayili basafund’ukuzimela bazakube bebonisa ngemithungo yabo phambi koomakhwekhwetha abaziwayo beempahla, abaquka ozenzele igama kumazwe aphesheya uLaduma Ngxokolo, uDavid Tlale, Thula Sindi, Gert-Johan Coetzee ngokunjalo noTaibo Bacar welizwe laseMozambique.

Lo mnyhadala uzakuqhutywa phantsi komxholo othi ‘Going Back To Our Roots’.

Umsunguli walo mnyhadala uNomahlubi Mazwai ukholelwa kwelokuba iminyhadala kufanele ithi gqolo ikhongoza uluntu. “IBuyelekhaya imemelela bonke abo bankaba ikweli phondo ukuba babuye baze bazokutyala kuphuhliso lolutsha lweli phondo.”

UMazwai uthi ngenxa yokuba iMpuma Koloni isaziwa njengelinye lamaphondo ahluphekayo kweli, ngenxa yokunqongophala kwemisebenzi, iBuyel’ Ekhaya inamaphulo ajoliswe ekuphuhliseni nokutyhila italente yolutsha lweli phondo.

Amatikiti ayafumaneka eComputicket nge-R200 ukuze yona iCooler Box ibhatalelwe ngeR50.

Ababhexeshi-theko eqongeni nguMafa Bavuma noAmanda Mzamane.

ULondon Vinyl, Akhona Excellent noDJ Pastor bazakube bekuma-1s and 2s!