Igwetyiwe indoda edlwengule umntwana

Indoda eneminyaka engama-51 yaseMpangeni kumazantsi eTheku, nebithe gqolo idlwengula intwazana eneminyaka emihlanu ubudala, into engange minyaka emihlanu, igwetywe iminyaka engamashumi amabini anesihlanu (25) iqamele ngenqindi.

Isithethi samapolisa ala mmandla uNqobile Gwala, udize ukuba lo tata ugwetywe yinkundla yengingqi yala mmandla, kwaye sele echithe iinyanga ezilithoba engaphakathi eziseleni, sukela wathi wabanjwa kwinyanga yeDwarha kunyaka ophelileyo.

Ixhoba laqatshelwa ngutitshala walo ukuba linayo ingxaki, wakulibuza, laphokoza le ngxaki kutitshala walo.

Ityala laye lavulwa kunyaka ophelileyo.