Iibhiya ezithiywe ngoJwarha noDlamini

Utywala obubizwa uJwarha noDlamini Umfanekiso: BHEKI RADEBE

ENTSELWENI kuthiwa hamba bhekile sukuhlala ndawonye, ngoku uKhanyi Pupuma ugqibe kwelokudidiyela iibhiya ezibizwa ngeziduko, uJwarha noDlamini ukuqhuba nenkcubeko yakwaNtu yokudla imbadu ngokungcamlisana.

“Inyathelo lam lisukela ekuboneni ukuba uninzi lwethu thina bantu abamnyama sixhasa amashishini otywala angengowethu. Iindibano zethu thina bantu abamnyama zisoloko zinotywala, kodwa obuphuma kumashishini angaphethwanga ngabantu abamnyama,” utshilo uPupuma.

“Ndingumntu othanda kakhulu inkcubeko, kuquka nokuyikhusela. Ndabona ukuba eyona ndlela yokukhusela inkcubeko yethu kukuba ndididiyele iibhiya ezibizwa ngeziduko. Yiyo le nto ndaqala inkampani ebizwa Ekhaya Brewery, senza iibhiya esizibiza uJwarha noDlamini. UJwarha sisiduko sam, uDlamini sesikamama.”

UPupuma, inzalelwane yaseNgqamakhwe ekhulele eMonti wafundela iQuantity Surveying kwiYunivesithi yaseKapa (UCT), uthe uza kuzifaka nezinye iziduko kwiibhiya zakhe.

“Isengamaqalela nje la. Abantu abamnyama bayalithanda eli nyathelo. Umcelimngeni esisenawo, kukuba le mveliso iye ebantwini. Siqale eNtshona Koloni ngo2015, kodwa ngoku sifikelele kwinqanaba lokuba masize eMpuma Koloni naseGoli. Abantu kudala bebuza ukuba bangayifumana phi le mveliso,” kutsho uPupuma.

UPupuma uthi ezi bhiya zabo zenziwe ngokufanayo nezinye iibhiya, qha kushiyana ukuxutywa kwamanzi, iyisti, iBarley neHop kwibhiya nganye.

Kutshanje uPupuma ebeseBeacon Bay eMonti, kungcanyulwa uJwarha noDlamini.

“Phaya bendibambisene noZuks weCraft Liquors. ICraft Liquors yiyo ethenga uJwarha noDlamini. Besifuna ukusa imveliso ebantwini, sive izimvo zabo. Bayithakazelele kakhulu,” utshilo uPupuma.

Ukuba unomgidi okanye isici apha eMpuma Koloni, kwaye ufuna ukuthenga uJwarha noDlamini, ungadibana neCraft Liquors okanye ujonge iEkhaya Brewery kumaqonga onxibelelwano afana noFacebook, Twitter noInstagram.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za