Iiflegi mazithotywe kuhlonitshwe uGqubule

ungcwatywa ngenkonzo yaseburhulumenteni eTinarha namhlanje uSimon Gqubule, uGqirha-lwazi okwanguMfundisi webandla lamaWisile nosutywe kukufa kwiveki ephelileyo.

Esi sibhengezo senziwe nguMongameli Jacob Zuma ngoLwesibini emva kwembalelwano yenkulumbuso yeli phondo uPhumulo Masualle malunga nokuhlonitshwa kweli gqala ngegalelo lalo kwezemfundo nasemzabalazweni wenkululeko.

Lo kaGqubule uthe waba ngomnye wabathe bawongwa ngumongameli Zuma ngembasa yaseburhulumenteni ebizwa ngokuba yiOrder of Luthuli in Silver kumsitho obubanjwe ngomhla wama-28 kuTshazimpuzi kulo nyaka ewongwa ngomsebenzi ogqwesileyo nobewenza ngokuzinikela kuphuhliso lwemfundo, njengenkokeli ephum’ izandla ekuhlaleni nakwezakwalizwi.

Iinkokeli zoburhulumente, oosomashishini nezifundiswa kulindeleke ukuba ziwuzimase lo msitho.

UMongameli Zuma ukwayalele ukuba iiflegi zephondo mazithotywe namhlanje ukunika imbeko kuGqubule.

Kumsitho wokukhumbula lo kaGqubule nobubanjelwe eTinarha ngoMvulo usekela sodolophu womasipapa waseNelson Mandela Bay uBicks Ndoni ubhengeze ukuba le ndedeba isweleke ngexesha bebesaceba ukumwonga bengumasipala ngokumnika imbeko ngokumthi jize ngenkululeko yesixeko saseNelson Mandela Bay.

Uhambise wathi ukusweleka kwakhe akuzikubangela ukuba babuye umva kulo nto bazakubheka phambili besenza loo malungiselelo nasemva komngcwabo wakhe.

UMfundisi Gqubule ngumfundisi wokuqala ontsundu ukuthweswa isidanga sobugqirha okanye yiYunivesithi iRhodes eRhini ngonyaka ka1978.

isibhalo@inl.co.za