Iincwadi eziya kuMhleli

Ndingumfundi weI’solezwe, singabahlali baseHanover eQonce, sihlala ebumnyameni! Uceba akasihoyi akezi kwakuthi.

– Umhlali okhathazekileyo