Iinkosi kwiingxoxo ngemiba edla umzi

unkosi UNgangomhlaba Matanzima, ngethuba kubanje iingxoxo zolwaluko kulomaspala we Alfred Nzo umfanekiso: Michael Pinyana
INDLU yeeNkosi zemveli eMpuma Koloni izakubamba indibano yeentsuku ezine kwizakhiwo zayo eziseBhisho.

Le ndibano, eqala ngoLwesibini (umhla wama-30 kwinyanga yeThupha), izakuxoxa imiba eliqela echaphazela iinkosi zomthonyama. 

Le miba iquka ulwaluko kwakunye nobudlelwane beenkosi norhulumente.


Usihlalo wale ndlu uNkosi Ngangomhlaba Matanzima nguye ozakukhokela ezingxoxo. Abaphathiswa bekhabhinethi yeNkulumbuso uPhumulo Masualle bazakube beyinxalenye nalo msitho ozakuphethwa ngoLwesihlanu.