Iinqanawa ziza kuphucula ukhenketho lwaseMonti

UMasipala oMbaxa waseBuffalo City unemincili kukwamkela abakhenkethi ngeenzame zokukhulisa uqoqosho kulandela intlekele ethe yathwaxa ngenxa yobhubhane weKhorona. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Zilishumi elinesibhozo (18) iinqanawa zokukhenketha ezicwangciselwe ukumisa kwizibuko laseMonti, zizise abatyeleli abangaphaya kwamashumi amabini amawaka (20 000). Eli linani elibalulekileyo kushishino lwezokhenketho lwasekhaya. Umasipala ombaxa waseBuffalo City unemincili kukubuya kweenqanawa ezibizwa iiCruise Liners elunxwemeni.

Oku kuya kwenza igalelo elibalulekileyo ekuvuseleleni ishishini lezokhenketho, elithe lachatshazelwa ngubhubhane weKhorona. Ngalo lonke eli xesha lalo bhubhane, ukhenketho lachaphazeleka kakhulu, kuchaphazeleka amacandelo ahlukeneyo afana nokwamkela iindwendwe, iiarhente zokuhamba kunye nabakhenkethi, zonke iintlobo zeenkonzo zothutho kunye nezinye ezininzi.

Ngokutsho kwesithethi sikamasipala waseBuffalo City, uSamkelo Ngwenya, ishishini leenqanawa zokhenketho (cruise liners) linegalelo ekukhuleni kwamanani abatyeleli, inkcitho yabakhenkethi kunye noqoqosho lweli ngokuzisa abakhenkethi kwiindawo ezinomtsalane zalapha.

UNgwenya uthe kweli xesha lonyaka liza kunyuka inani labakhweli abahamba ngenqanawa kwizibuko lesixeko.

Ezi ndwendwe zamkelwe ngezandla ezishushu nguSodolophu weSigqeba soMasipala oMbaxa waseBuffalo City uXola Pakati.

“Sifuna ukubulela bonke abantu abandwendwele isixeko sethu. Amaziko ethu okhenketho axhamla kakhulu, kwaye senza indima yethu ekuqinisekiseni ukuba zonke iindwendwe zethu zihlala zikhuselekile njengoko siye sanyusa iinzame zethu zokuthotyelwa komthetho sisebenzisana neNkonzo yesiPolisa yaseMzantsi Afrika,” utshilo.

Wongeze wathi, “Simema wonke umntu ukuba azokujonga isixeko sethu, ubuhle baso kunye nobubele babantu baso.”