Iinzame zokuvuselela uqoqosho lwaseMnquma

Umanejala kumasipala waseMnquma uSindile Tantsi utyelele imizimveliso yedolophu yaseGcuwa ngeenjongo zokuqwalasela iingxaki ezifunyanwa ngabo baqhuba ushishino lwabo kule ndawo.

Le mizimveliso inembali yokuphuhlisa abantu bale ndawo ngokubanika imisebenzi ukusukela ngeminyaka yoo1980 ngexesha lorhulumente wephandle elalisayakwaziwa njengeTranskei.

UTantsi ukhokele igqiza lamagosa aphezulu kulo masipala kunye nemanejala ngethuba ebejikeleza kule mizi mveliso yembali eGcuwa (Butterworth Industrial Zone).

Othethe egameni lalo masipala uLoyiso Mpalantshane uncokole nephephandaba I’solezwe lesiXhosa ngale mpumelelo. “Umanejala womasipala utyelele le mizimveliso ngeenjongo zokusabela kwabo somashishini basebenzisa amanye ala maziko ngeenjongo zokubanceda ukusombulula iingxaki zabo,” kutsho uMpalantshane.

Kwindibano yotyalo zimali ebibanjwe kwinyanga kaTshazimpuzi walo nyaka kuvunyelwene ngamacebo neendlela ezahlukileyo zokuloba abatyali zimali ukuba basondele kwidolophu yaseGcuwa ngoku- kodwa kwimvuselelo yezimali.

“Kujikelezwe kwimizi-mveliso yaseZithulele naseMsobomvu, kwaye uqhwabele izandla oosomashishini kunye nabasebenzi bala maziko ngokusebenzisana nomasipala wakhe.

Ingxaki ephambili esiyixelelwe ngoosomashishini apha kukunqongophala kwendawo yokusebenzela, ukungalungiswa kwezinto ezonakeleyo kwezi zakhiwo nokungabukho komhlaba wokwandisa amashishini abo,” utshilo uMpalantshane.

UTantsi uthe: “Singumasipala sizimisele ukwenza imo yezoshishino ezakwenza ukuba abatyali zimali bakwazi ukusebenza ngenkululeko kumasipala waseMnquma. Lo masipala likhaya lethu, ngoko sifuna ukubona uphuhliso, ukudalwa kwamathuba emisebenzi, kuliwe indlala, kuthotywe izinga lolwaphulo mthetho.”

Lo masipala umisele isicwangciso sokuqhutyelwa phambili kwezivumelwano zale ndibano yezotyalo zimali nebibanjwe kwiinyanga ezimbini ezigqithileyo.

“Umasipala wethu unamandla okuvelisa ngezolimo, ngesanti, ezokhenketho nezinye iindlela zokuphuhlisa imeko yezimali,” utshilo uTantsi.

siyabulela.mqikela@inl.co.za