iiThenda zeSecurity

Sicela urhulumente angenelele apha kwezi thenda zeSecurity, siyafa kukugqilazwa zizo! Uphangele (more than 25 days) kodwa urhole R2500.

Uqeshwe ngoGrade D kodwa ungafumani mali yakhe akukho allowance.

– Unogada, eMt Ayliff