Ikamva liyoyikeka – ICT Summit eMonti

UOscar Mabuyane ethetha neendwendwe kwindibaniso yeshumi elinesine yeICT, eICC, eMonti Umfanekiso: BHEKI RADEBE

UMphathiswa wezoQoqosho eMpuma Koloni, uOscar Mabuyane, uvule iNdibano yezoBuchwepheshe bezoNxibelelwano (ICT) eMonti ngokuncoma ezobuxhakaxhaka nobuchwepheshe bomnatha bale mihla kunye nemihlola esikwazi ukuyenza ngoku kumakhasi onxibelelwano.

“Iyakusixabisa i-12 bhiliyoni yeerandi ukuze sikwazi ukuphucula ubuchwepheshe bezonxibelelwano kwiMpuma Koloni,” uthethe watsho uMabuyane.

“Iphondo lethu lisesemva, ingakumbi kwicala lezonxibelelwano kumnatha, bekumele ukuba siyakwazi ukwenza izinto nokushishina kumnatha emakhaya. Nala nto yokugcwala kwaSARS ngeyayingcono ukuba besikwazi ukuzenza ezi zinto kumnatha.”

Le ndibano ye-ICT yaqalwa nguMotse Mfuleni eBhayi koka2004; ngoko yayiyindibano nje yabantu abangamashumi amabini.

Kulo nyaka, kweyeshumi elinesine, kubhalise abantu abangaphaya kwamakhulu amane – begcwalise iholo laseICC.

Iinjongo zale ndibano kukuthungelana ngamava kwezonxibelelwano, izinto ezintsha, ukwabelana ngolwazi olutsha nokuzisa iinkampani ezisebenza ngobuxhakaxhaka banamhlanje kumnatha ezifana nooMTN, Vodacom, Multichoice, Microsoft, Afrocentric IP nezinye.

“Kule mihla uyakwazi nokwenza izwi lakho lifane nelomnye umntu kumnatha wonxibelelwano ngokusebenzisa izinto ezifana noo ‘Deep Voice’. Sikude. Zintoni na ezinye ezizayo? Kule minyaka engamashumi amabini azayo kuza kube kunjani? Sakube sineemoto eziziqhubayo!” uthethe watsho uAndile Ngcaba wakwaConvergence Partners.

UNgcaba uphawule ngekamva eliza kudendisa abantu, ibe bubuxhakaxhaka noomatshini abazenzelayo.

Ikamva ukwathe liza kuba nazo neenkomo ezineeTracker. Nto esinokuthi sele ifikile, kroba ibali ngazo kwiphepha-3 kweli uliphetheyo.

Kukwakhuthazwa nokuba abantu bahlohlwe izakhono zobububchwepheshe bomnatha besebancinci, ezikolweni.

Yindibano ekumila kunjalo nalapho kwezi ntsuku zimbini kuza kushukuxwa izinto ezintsha nezitshintshayo; namhlanje [Lwesine] kulindeleke kuthethe nengqonyela yakwaMTN, uGodfrey Motsa, usekela-mphathiswa uStella Ndabeni-Abrahams, Siyabonga Madyibi (Microsoft), Mpumelelo Khumalo (Vodacom), Lumko Mtimde (USSASA) nabanye.