Ikhulu labafundi esibhedlele emva kotyatyazo nokuhlanza

Abafundi besikolo iSt Matthews kuQoboqobo beyalelwa ukuba bagoduke emva kokuhlanza notyatyazo UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

ABAFUNDI besikolo iSt Matthews kuQoboqobo bayalelwe ukuba basishiye isikolo kule veki emva kokungeniswa kwenkungula yabafundi esikolweni bekreqwa sisisu kwinto ekholeleka ukuba ibangelwe ngamanzi anentsholongwane.

Iingxelo zithi izolo (ngoLwesibini) abafundi abalikhulu elineshumi(110) bangeniswe kwisibhedlele iSS Gida kuQoboqobo emva kokukhala ngesisu kulandela ukusela isiselo (jusi) esenziwe ngamanzi asuka kumasipala wesithili iAmathole.

Utitshala wesi sikolo uthi la manzi afakwe kumatanki esi sikolo, ehostele nasesikolweni, kulandela ukushokoxeka kwamanzi okusela nokupheka ematankini.

Umfundi oyintombazana oneshumi lesihlanu leminyaka, owenza uGrade 9, uthi uqalwe ngamahlaba esiswini emva koko wasiva simkreqa. “Emva koko ndiye ndahlanza ndabe ndihambisa. Ndikhwaze umetroni sabe sele sifunelwa uncedo,” utshilo lo mfundi.

Ngokwengxelo kaRay Tywakadi, uSekela Mlawuli kwiSebe lezeMfundo eMpuma Koloni, abafundi abangamashumi amathandathu anesine, kwabo balikhulu elineshumi, bakhawuleze bakhutshwa esibhedlele logama abanye besashiyeke ngaphakathi benyangwa.

Ubukhulu becala, ngokutsho kukaTywakadi, aba bafundi baphelelwe ngamanzi emzimbeni emva kokuhlanza nokuhambisa.

“Yiyo le nto sithi godukani nibuyele esikolweni ngoMvulo ukuze sivavanye la manzi kwanokutya ukuze sibone oyena nobangela wale ngxaki,” utshilo uTywakadi.

Amagosa esebe lezempilo abesesikolweni ngethuba I’solezwe lifika kwesi sikolo. Ambi kula magosa ebenyanga abafundi kumagumbi esikolo logama abanye bebezimase indibano yokugqala umkhombandlela kule ngxaki.