IKumkani FM ibhiyozela iminyaka emithathu isasaza

Isikhululo sasekuhlaleni eMonti iKumkani FM ezinze eSceneryPark kule dolophu ibhiyozela ukugqiba iminyaka emithathu yasekwayo.

Lo, ikwangunyaka wesithathu esi sikhululo sibamba umsitho wokunikezela ngeembasa kwiimvumi zephondo leMpuma Koloni.

UMfundo Mtutu wezentengiso kwesa sikhululo uthi, sele eme-ngobume amalungiselelo. Umsitho wokunikezelwa kwezi mbasa uzakubanjwa ngomhla wesithathu kwinyanga yoMnga. Lo msitho uzakubanjelwa eCity Life Church eQuigney eMonti.

“Abantu abaninzi ebesibanqwenela kulo msitho sele sibafumene. Abanye babo nguChumani Pani owaziyo kumdlalo kamabonakude uAshes to Ashes, sele evumile ukuba uyeza.

UPani uzakuba sisithethi sembeko kulo msitho. Neemvumi zethu ezizakuthatha inxaxheba sele zikulungele oko.

“Iinjongo zalo msitho kukuhuthaza iimvumi zethu, ingakumbi ezo zenza kakuhle kumculo wokholo. Sichonga iimvumi ezi zithe zazisa ngokwazo umculo wazo kuthi. Sikwachonga ezo zinomculo osemgangathweni,” utshilo uMtutu.

Inkqubo, yokunikeza kweembasa sesinye sezivumelwano esenziwa sesi sikhululo ngethuba kwakucetywa ukuvulwa kwaso.

UMtutu uthi, njengokuba lo msitho ubuqhele ukuqhuba ngosuku lwangeCawa, kulo unyaka uzakuba ngoMgqibelo ukulungiselela uluntu, ukuze nalo likwazi ukuzimasa umsitho.

Kulindeleke oosaziwayo kumculo wokholo eMpuma Koloni, abaquka uLusanda Mcinga kwakunye noButho Vuthela.

Ukanti amangeno emnyango axabisa iR100.

abongile.ginya@inl.co.za